rssheader

18/05/2021

Hà Nội quán triệt thực hiện các khoản thu trong ngành Giáo dục

16/05/2019, 16:10 GMT+07 | Giáo dục
Hà Nội quán triệt thực hiện các khoản thu trong ngành Giáo dục

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới.

Thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 4658/SGDĐT- KHTC của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm