rssheader

25/11/2020

Hà Nam "trải thảm" tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc

Lập Phương - 24/01/2019, 11:05 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chủ đông liên hệ với các cơ sở giáo dục ĐH trong và ngoài tỉnh để tìm hiểu, phát hiện những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng phù hợp với tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Sau khi tuyển dụng, sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các chế độ, chính sách về tập sự, bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để người được tuyển dụng hoàn thiện trình độ theo quy định của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đáp ứng yêu cầu trong các lĩnh vục công tác.

Bố trí công việc phù hợp ngành, nghề được đào tạo và tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi để sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi được tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định đối với công chức, viên chức và không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác, kỹ năng quản lý và năng lực nghiên cứu khoa học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm