rssheader

28/10/2020

Hà Nam ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Hải Bình - 30/07/2019, 12:54 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Kế hoạch nhằm cụ thể hoá việc thực hiện CTGDPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam; trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của CTGDPT đề ra; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và phát triển con người trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trách nhiệm thực hiện của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; xây dựng lộ trình chuẩn bị các điều kiện thực hiện CTGDPT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các giải pháp được đưa ra gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới CTGDPT; chuẩn bị đội ngũ; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí để thực hiện CTGDPT; rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở GDPT; tổ chức biên soạn nội dung giáo dục địa phương.

Theo kế hoạch, Hà Nam sẽ triển khai thực hiện CTGDPT theo đúng lộ trình: Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1; từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6; từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10; từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Kế hoạch nhấn mạnh việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; tổ chức sơ kết, đánh giá chất lượng thực hiện và rút kinh nghiệm theo lộ trình và sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Cùng với đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm