rssheader

11/05/2021

Giải thể Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội

Vân Anh - 30/12/2020, 06:45 GMT+07 | Giáo dục
Giải thể Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021, sẽ giải thể Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật; bàn giao nguyên trạng trụ sở, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu có liên quan về Sở GD&ĐT quản lý theo quy định.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉ đạo Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội thực hiện phương án sắp xêp về nhân sự, công tác tài chính, rà soát, kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyên quyết định xử lý tài sản công làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, bàn giao nguyên trạng Trường Mầm non thực hành Linh Đàm trực thuộc Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội (đang là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính) về UBND quận Hoàng Mai quản lý theo địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, bàn giao 82 học sinh lớp K43 (của năm học 2019-2020) thuộc Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội về Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đề tiếp tục đào tạo hệ Trung cấp Sư phạm mầm non. Sau khi học sinh tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tổ chức đào tạo liên thông đảm bảo giáo sinh đạt tiêu chuẩn trình độ theo quy định mới.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thủ tục liên quan tới phương án giải quyết nhân sự viên chức của Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội đúng theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội thực hiện đúng các thủ tục về tài chính, tài sản khi giải thể theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm