rssheader

15/08/2020

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

12/07/2020, 20:00 GMT+07 | Giáo dục
Gia Lai: Nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Gia Lai: Nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bên cạnh những cố gắng nỗ lực, chủ động của các đơn vị trong việc tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lí, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện được chỉ ra.

Cụ thể như, kế hoạch ôn tập của một số trường chưa có sự điều chỉnh bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo mới của Sở GD&ĐT về công tác tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Việc xác định từng nhóm đối tượng HS chưa khoa học, chưa chú trọng ôn tập phù hợp cho từng nhóm đối tượng HS đặc biệt là HS yếu kém và HS có nguy cơ hỏng tốt nghiệp.

Một số trường xây dựng chương trình dạy học chưa cụ thể, chưa rõ ràng về nội dung hướng dẫn thực hiện điều chỉnh dạy học. Một số trường vẫn giữ nguyên kế hoạch kiểm tra, số đầu điểm kiểm tra như các năm học trước ở nhiều môn học;

Một số GV chưa kịp thời cập nhật điểm vào hệ thống SMAS theo quy định; tài liệu ôn tập chưa có sự phê duyệt của lãnh đạo nhà trường, tài liệu ôn tập một số môn học thiếu hệ thống kiến thức.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng trong công tác ôn tập, thời gian tới để nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT 2020, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vịtiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn về công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020; phân chia lớp ôn tập thi tốt nghiệp phù hợp theo năng lực của từng nhóm đối tượng HS;

Xây dựng nội dung, tài liệu ôn tập phù hợp với từng đối tượng; chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch ôn tập đến thời điểm cuối cùng.

Tiến hành xử lí kết quả học kì, kết quả cả năm, kết quả thi thử; rà soát các đối tượng HS có nguy cơ hỏng tốt nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp ôn tập nhằm nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý việc ôn tập, phụ đạo của GV và lập hồ sơ minh chứng đầy đủ; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến toàn bộ CBQL, GV, cha mẹ HS;

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng  quy chế và đạt chất lượng…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm