rssheader

24/11/2020

Gia Lai: Kiểm tra học kỳ theo hướng gọn nhẹ, ít tốn kém

Hải Bình - 07/11/2019, 15:48 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm ở khối lớp 12 gồm 9 môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Giáo dục công dân (hệ giáo dục thường xuyên không kiểm tra môn Tiếng Anh và Giáo dục công dân).

Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra học kỳ I, học kỳ II lớp 12, kiểm tra 9 môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Giáo dục công dân (hệ giáo dục thường xuyên không kiểm tra môn Tiếng Anh và Giáo dục công dân).

Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra học kỳ I, học kỳ II một số khối lớp ở cấp THCS, kiểm tra tối thiểu 4 môn gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn được chọn, thông báo vào đầu mỗi học kỳ.

Sở GD&ĐT Gia Lai cũng cho biết sẽ tổ chức các kỳ khảo sát kết quả học tập của học sinh trên diện rộng ở cấp quốc gia, quốc tế khi Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch khảo sát.

Sở GD&ĐT yêu cầu đẩy mạnh áp dụng ma trận đề thi, các thành tựu về khoa học đánh giá trong biên soạn đề kiểm tra, đề thi cấp tỉnh và đề kiểm tra cấp trường, tăng cường tính khách quan, công bằng, đáp ứng được tiêu chí đánh giá năng lực người học.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chỉ đạo và tổ chức thi. Các trường xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập để phục vụ cho các kỳ kiểm tra cấp trường; thực hiện ra đề kiểm tra 1 tiết chung toàn trường cho từng khối lớp.

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra học kỳ I, học kỳ II theo hướng gọn nhẹ, ít tốn kém nhưng đảm bảo tính bảo mật, hiệu quả và góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm