rssheader

03/12/2020

Gia Lai: Học sinh có 1 tuần tựu trường chuẩn bị năm học mới

Hải Bình - 29/07/2019, 16:26 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo hướng dẫn này, đối với giáo dục mầm non: Học kỳ I có 19 tuần, được bố trí 18 tuần thực học, 1 tuần tựu trường chuẩn bị năm học mới. Học kỳ II có 21 tuần, được bố trí 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 2 tuần dự trữ.

Đối với giáo dục tiểu học: Học kỳ I có 19 tuần, được bố trí 18 tuần thực học, 1 tuần tựu trường chuẩn bị năm học mới. Học kỳ II có 21 tuần, được bố trí 17 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 2 tuần dự trữ.

Đối với giáo dục THCS và THPT: Học kỳ I có tuần được bố trí 19 tuần thực học, 1 tuần chuẩn bị năm học mới. Học kỳ II có 20 tuần, được bố trí 18 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 1 tuần dự trữ. Riêng Trường THPT chuyên Hùng Vương, ngày tựu trường trước 1 tuần theo kế hoạch.

Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần), ngày khải giảng trong khoảng từ ngày 9 - 15/9/2019, kết thúc học kỳ I vào ngày 5/1/2020 và kết thúc học kỳ II vào ngày 10/5/2020.

Thời gian nghỉ hè thay cho thời gian nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, Thủ trưởng các đơn vị có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng trường.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ dạy và học để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo đúng kế hoạch.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm