rssheader

21/01/2021

Gia Lai đẩy mạnh công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục

Hải Bình - 09/11/2019, 16:17 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu đẩy mạnh công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non, GDTX. Phấn đấu đến hết năm học 2019 - 2020 có ít nhất 98% trường hoàn thành tự đánh giá (trừ những cơ sở giáo dục mới thành lập, chưa đủ điều kiện tự đánh giá)

Các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh đã đủ điều kiện tự đánh giá nhưng chưa thực hiện công tác tự đánh giá, cần tổ chức hoàn thành công tác tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá về Sở. Sở kiểm tra, tư vấn về kỹ thuật để các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá.

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non thuộc đơn vị đủ điều kiện nhưng chưa hoàn thành công tác tự đánh giá phải thực hiện xong công tác tự đánh giá trước ngày 30/10/2020.

Về công tác đánh giá ngoài, Sở GD&ĐT Gia Lai phấn đấu đến hết năm học 2019-2020, hoàn thành mục tiêu đánh giá 60% cơ sở giáo dục phổ thông, 54% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Đồng thời, triển khai kiểm định chất lượng chu kỳ tiếp theo đối với các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm; kiểm tra, đánh giá cơ sở giáo dục nhằm công nhận lại cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia.

Trên cơ sở kế hoạch đánh giá ngoài, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và gửi về Sở ít nhất 30 ngày trước tháng Sở tổ chức đánh giá ngoài.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm