rssheader

20/01/2021

Đồng Nai: Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập qua Internet, truyền hình

09/04/2020, 13:14 GMT+07 | Giáo dục
Đồng Nai: Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập qua Internet, truyền hình

Về kiểm tra thường xuyên, Sở yêu cầu trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học các cơ sở giáo dục trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp;

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực. 

Về kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ, khi học sinh đi học trở lại, các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; Thực hiện kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm