rssheader

28/01/2021

Điều kiện nâng lương trước thời hạn

Sỹ Điền - 24/08/2017, 09:03 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Với thời gian công tác như trên và có thành tích như vậy, liệu tôi có đủ điều kiện để xét nâng lương trước thời hạn hay không? Vì kế toán trường tôi có nói là phải đủ từ 5 năm trở lên mới được xét (do tôi chưa được nâng lương thường xuyên ). Như vậy có đúng không? - Đặng Tuệ ([email protected]).

* Trả lời:

Theo Điểm a, đ, e Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

* Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

* Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn:

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và các điều, khoản của Thông tư số: 08/2013/TT-BNV, trường hợp của bạn thuộc đối tượng để xét nâng bậc lương trước thơi hạn.

Tuy nhiên, để biết được mình có thuộc diện nâng lương trước thời hạn hay không, bạn cần đối chiếu cụ thể với Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan đơn vị nơi ông công tác và các quy định hiện hành nêu trên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

 • Thanh Pham - 10:25 02-09-2019

  Tôi là giáo viên THCs. Năm học 2016-2017 và 2017-2018 tôi đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2018-2019 tôi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tôi xin hỏi, vậy tôi có đủ điều kiện để xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh không a.? Tôi xin chân thành cảm ơn !

 • Nguyễn Anh - 11:41 18-06-2019

  Tôi là giao viên mâm non.năm 2019 tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mà tháng 4 năm 2020 tôi được nâng lương thường xuyên .vậy tôi có đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn không?

 • Đinh Thị Thu Hằng - 09:45 27-05-2019

  Tôi là giáo viên mầm non. Tháng 3/2019 tôi đã được tăng bậc lương từ bậc 2 lên bậc 3. Đến tháng 11 /2019 tôi được danh hiệu chiến si thi đua cấp cơ sở . Hỏi tôi có dược hưởng tăng lương trước thời hạn vào đợt tăng lương tiếp theo không?

 • Tăng huong thu - 09:44 27-05-2019

  Năm học 2018-2019 tôi được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen thành tích gvg huyện. Tháng 9 năm 2020 tôi được tăng lương thường xuyên. Vậy tôi có đủ điều kiện xét tăng lương trước thời hạn không

 • Lê anh Thu - 13:10 11-03-2019

  Mình được nâng lương thường xuyên năm 2017, vậy năm 2018, 2019 mà đạt danh hiệu cs thi đua cơ sở thì liệu mình có đc nâng lương trước thời hạn kg ?

Xem thêm