rssheader

26/01/2021

Điểm tin giáo dục

Lập Phương (TH) - 28/09/2018, 08:32 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Vĩnh Phúc: Theo kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành GD-ĐT được Sở GD&ĐT xây dựng, thủ trưởng các đơn vị, trường học được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá của các đơn vị trực thuộc, bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ triển khai công tác phòng, chống tác hại thuốc lá thuộc đơn vị mình quản lý. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị cơ sở. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực thi các quy định của pháp luật về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ...

Đồng Nai: Sở GD&ĐT vừa có văn bản chỉ đạo CBQL GD, giáo viên, HS phải giữ gìn, bảo quản SGK để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; giáo viên hướng dẫn HS nghiên cứu SGK để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào SGK.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp CBQL GD, giáo viên vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX gây lãng phí. Thanh tra Sở GD&ĐT tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng SGK và xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở GDPT; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Cần Thơ: Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của ngành GD-ĐT thành phố. Trong đó, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, UBND quận, huyện quản lý chặt chẽ các cơ sở GD&ĐT ở địa phương, quan tâm hướng dẫn các đơn vị GD thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch GD đáp ứng các yêu cầu đổi mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra GD các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở GD...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm