rssheader

22/01/2021

Đề án tuyển sinh của Trường CĐ VHNT Thái Bình

23/01/2014, 16:56 GMT+07 | Giáo dục
Đề án tuyển sinh của Trường CĐ VHNT Thái Bình

UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 


Thái Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2014

                                                                                

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

        TÊN ĐỀ ÁN

"Đề án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014- 2016 của Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thái Bình"

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

- Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với các ngành đặc thù của trường;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi và tăng cơ hội cho các thí sinh có năng khiếu nghệ thuật vào học tại trường.

- Đảm bảo nguồn tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn đầu vào, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực các ngành Văn hóa nghệ thuật;

2. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh.

Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau:

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đặt trong sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh Thái Bình.

- Phải nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành Văn hoá nghệ thuật để đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực Văn hoá nghệ thuật có trình độ và chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cụ thể là đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của tỉnh Thái Bình và khu vực phía Bắc.

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh dự thi, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

- Phương án được xây dựng trên cơ sở năng lực thực tế của nhà trường, phù hợp với các điều kiện về nguồn lực vật chất và thời gian của trường.

II. Phương án tuyển sinh.

1. Phương thức tuyển sinh

- Các ngành văn hóa của trường: Không tổ chức thi tuyển, Nhà trường xét tuyển trên cơ sở kết quả thi đại học, cao đẳng của thí sinh tại các trường theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Các ngành năng khiếu của trường: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển (thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển môn ngữ văn)

1.1. Xét tuyển lấy kết quả thí sinh dự kỳ thi chung do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức

a. Kết quả các khối thi: A, A1, B, C và D1

b. Cho các ngành:

-  Ngành Khoa học Thư viện.

-  Ngành Quản lý văn hóa.

Phương thức xét tuyển thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Thi tuyển kết hợp với xét tuyển đối với các ngành năng khiếu

a. Các ngành:

- Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát,

- Ngành Thanh nhạc,

- Ngành Sư phạm Âm nhạc

- Ngành Hội họa

- Ngành Sư phạm Mỹ thuật

b. Các môn thi:

- Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát gồm:

 Thẩm âm + Tiết tấu (hệ số 2) và Hát  + Diễn chèo (hệ số 2)

- Ngành Thanh nhạc và Ngành Sư phạm Âm nhạc gồm:

 Thẩm âm + Tiết tấu (hệ số 2) và Hát (hệ số 2)

- Ngành Hội họa và Ngành Sư phạm Mỹ thuật gồm:

Hình họa (vẽ chì) – hệ số 2 và Bố cục (vẽ màu) – hệ số 2

c. Môn xét tuyển. Môn Ngữ văn, tiêu chí xét tuyển:

Môn Ngữ văn tính điểm hệ số 1, không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học được tính như sau:

Điểm tổng kết môn Ngữ văn lớp 10 + 11 + 12 + Điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn

- Nộp hồ sơ xét tuyển môn ngữ văn vào ngày làm thủ tục thi (07/2014) gồm có: 1) Học bạ THPT (bản sao có công chứng); 2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014); hoặc bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014); 3) Phiếu xác nhận điểm tốt nghiệp THPT  (bản sao có công chứng).

Điều kiện tối thiểu để xét trúng tuyển vào các ngành:

Các ngành thi năng khiếu: phải đạt tối thiểu 12,5 điểm trở lên (tổng điểm 3 môn, chưa nhân hệ số), trong đó tổng điểm của hai môn năng khiếu không dưới 9,0.

- Đối với các ngành: Diễn viên sân khấu kịch hát, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc, Hội họa, Sư phạm Mĩ thuật, Nhà trường dành một số chỉ tiêu để xét tuyển các thí sinh đăng kí tuyển sinh vào các trường tổ chức tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng của các trường Đại học trong khối ngành Năng khiếu nghệ thuật. Nhà trường sẽ quy định điểm xét tuyển cho từng khối ngành trên cơ sở thống nhất chuẩn tối thiểu đối với các trường này.

1.3 Đăng kí dự thi, lịch tuyển sinh, chính sách ưu tiên và lệ phí tuyển sinh

- Việc đăng kí hồ sơ dự thi của học sinh và lịch tuyển sinh được thực hiện theo các quy định tại quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  -  Đối với các đối tượng ưu tiên chính sách hay khu vực, mức chênh lệch điểm xét tuyển thực hiện theo qui chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 - Các đối tượng được tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế  tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Quyết định số 102/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2013 Phê duyệt Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào các trường khối Văn hóa - Nghệ thuật.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

2. Ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh.

Tạo điều kiện cho học sinh đã tốt nghiệp THPT có năng khiếu âm nhạc hoặc mỹ thuật được đăng ký dự tuyển và có cơ hội học tập tại các trường văn hóa nghệ thuật,

Đối với các ngành năng khiếu, do đề thi môn văn của kỳ thi "3 chung" những năm vừa qua dùng cho tuyển sinh nhiều ngành khác nhau (kể cả các ngành Khoa học xã hội và nhân văn) nên không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển chọn sinh viên năng khiếu. Chính vì vậy, nhiều trường hợp đã loại bỏ những sinh viên có tài năng về nghệ thuật.

Việc sử dụng kết quả học tập ở phổ thông kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp môn văn, một mặt  chọn được sinh viên đạt  được các yêu cầu cơ bản về kiến thức văn học, mặt khác giảm bớt rủi ro từ việc đánh giá kết quả chỉ qua một kỳ thi. Về chất lượng chuyên môn, đã nhiều năm trường đã tự tổ chức thi các môn năng khiếu và chất lượng của kỳ thi riêng này đã được xã hội thừa nhận thông qua chất lượng đầu ra của sinh viên các ngành khiếu của trường.

Phương án tuyển sinh do trường đề xuất đã tham khảo việc tổ chức thực hiện của 10 trường khối ngành văn hóa, nghệ thuật được triển khai thí điểm năm 2013.

Với phân tích như trên, phương thức tuyển sinh như trong đề án sẽ  đảm bảo được chất lượng nguồn tuyển; phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục và tình hình cụ thể của địa phương Tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh trong khu vực về phát triển nguồn lực lao động cũng như việc xác định ngành nghề của thí sinh trong việc lựa chọn.

3. Điều kiện để thực hiện phương án tuyển sinh

3.1 Cơ sở vật chất cho thi tuyển sinh:

- Trường bố trí, sắp xếp đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ thi, chấm thi, công bố kết quả thi, kiểm tra sau khi tuyển sinh đúng quy chế.

- Khu giảng đường 3 tầng và 2 tầng được xây dựng, bố trí theo đặc thù các ngành, nghề đào tạo của nhà trường. Nhà trường có đủ các phòng thi và các trang thiết bị phục vụ cho công tác tuyển sinh.

- Trường bố trí phòng làm việc và chỗ ăn, nghỉ (cách li) cho các cán bộ ra đề thi và chấm thi.

3.2 Lực lượng cán bộ thực hiện kỳ thi tuyển sinh

Trường có lực lượng cán bộ gồm 51 giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý tham gia giảng dạy. 100% giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có gần 50 % giảng viên có trình độ trên đại học (01 nghiên cứu sinh, 24 thạc sĩ, 26 cử nhân); 23 giảng viên thỉnh giảng, 35% trình độ đại học là nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc sĩ, 75% có trình độ thạc sĩ trở lên, đủ năng lực để tự ra đề thi các môn năng khiếu.

Với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm khoảng 200 sinh viên, đội ngũ giáo viên và sinh viên của trường có thể hoàn toàn tổ chức tốt việc coi thi, việc chấm thi các môn năng khiếu. 

III.  Tổ chức thực hiện:

1. Chuẩn bị thi:

a) Trường thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Phụ trách đào tạo làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ phổ biến “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Bộ tới các thành viên Hội đồng, những người giúp việc Hội đồng và thí sinh; chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác tuyển sinh của nhà trường và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của “Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy”.

b) Căn cứ “Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy” và các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tuyển sinh Trường thành lập các ban chuyên môn, chuyên trách giúp việc cho Hội đồng, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Trường có trách nhiệm gửi thông báo tuyển sinh đến các địa phương trong khu vực, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang website của trường về các ngành đào tạo, chỉ tiêu, khối thi, môn thi, thời gian thi và các thông tin khác liên quan.

d) Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc biên soạn đề thi, tổ chức thi, chấm thi.

e) Mời cơ quan công an tham gia công tác đảm bảo trật tự và an toàn thi.

2. Ra đề thi:

Đề thi các khối năng khiếu (khối: N, H):

 Trường thành lập Ban đề thi để ra đề thi riêng của trường đối với tất cả các môn thi năng khiếu nghệ thuật. Các cán bộ ra đề thi là những Giảng viên chuyên ngành giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo giữ gìn bí mật đề thi. Trường chịu trách nhiệm về nội dung đề thi, quy trình ra đề thi, bảo mật đề thi theo đúng qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian và địa điểm thi:

 a) Thời gian thi: Từ ngày 21/7 đến hết ngày 24/7/2014, trong đó ngày 21/7 thí sinh tập trung làm thủ tục thi. Thi tuyển ngày 22 và ngày 23/7, ngày 24/7 (dự phòng).

b) Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thái Bình, Số 117 phố Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0363 842 405 (Phòng Đào tạo )

Email: [email protected]; Website: ww.cdvhntthaibinh.edu.vn

4. Tổ chức thi:

 Khối: N, H thực hiện theo phương thức tự chủ: Trường chịu trách nhiệm xét tuyển môn Ngữ văn và thi các môn năng khiếu (Nhạc, Mĩ thuật) trong đó:

STT

Ngày thi

Buổi

Môn thi

Ngành thi

1

21/7/2014

Sáng từ 8g30

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh

2

22/7/2014

Sáng

Vẽ chì

(Hình họa)

Hội họa, Sư phạm Mỹ thuật

Thẩm âm + Tiết tấu và hát

Diễn viên sân khấu kịch hát, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc,

Chiều

Vẽ màu

(Bố cục)

Hội họa, Sư phạm Mỹ thuật

Thẩm âm + Tiết tấu và hát

Diễn viên sân khấu kịch hát, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc,

3

23/7/2014

Sáng

Thẩm âm + Tiết tấu và hát

Diễn viên sân khấu kịch hát, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc

Chiều

Thẩm âm + Tiết tấu và hát

Diễn viên sân khấu kịch hát, Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc

4

24/7

 

 

Dự phòng

+ Khu vực thi khối N có phòng thi độc lập: Phòng thi môn thẩm âm - tiết tấu kết hợp thi các môn hát .

+ Khu vực thi khối H: Có phòng thi riêng.

- Yêu cầu đối với các phòng thi khối N: có trang bị đủ các điều kiện cho thí sinh dự thi như: Đàn, giá và các điều kiện khác.

5. Chấm thi:

Quy trình chấm thi các môn năng khiếu:

   + Cán bộ chấm thi chấm độc lập tại các phòng riêng biệt có sự giám sát của Thanh tra tuyển sinh, Công an phòng PA83 -  Công an tỉnh Thái Bình.

   + Cán bộ chấm thi chấm riêng, theo mẫu phiếu chấm thi tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh trường. Sau khi thí sinh kết thúc phần thi, cán bộ chấm thi giao phiếu chấm thi cho ban thư ký niêm phong chuyển cho Trưởng ban thư ký và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trực tiếp quản lý.

   + Chấm bài thi và biên bản chấm thi theo quy chế Tuyển sinh.

c) Công khai kết quả thi:

Kết quả thi tuyển sinh được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo Thái Bình, tới từng thí sinh và công bố công khai trên website của trường sau khi Ban thư ký tổng hợp và thông qua Hội đồng tuyển sinh trường.

6. Thanh tra, giám sát quá trình tổ chức thi, chấm thi:

Hoạt động thanh tra theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với nhà trường, Hiệu trưởng Quyết định thành lập bộ phận thanh tra thi tuyển sinh phối hợp với thanh tra Sở Giáo dục và đào tạo, công an PA83 thực hiện công việc giám sát quá trình tổ chức thi và chấm thi.

Tổ thanh tra gồm: Cán bộ phòng Thanh tra, Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đại diện thanh tra nhân dân và một số ủy viên khác căn cứ vào yêu cầu đối với từng ngành thi.

7.  Phúc khảo và kiểm tra việc phúc khảo:

- Hội đồng tuyển sinh trường nhận đơn phúc khảo các môn thi sau 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

- Sau khi nhận đơn phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh kiểm tra kết quả điểm thi của thí sinh, thông báo cho thí sinh và trên website của trường.

8. Triệu tập thí sinh trúng tuyển:

Triệu tập thí sinh trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ cho Ban bảo vệ của nhà trường tham gia công tác an toàn vòng ngoài.

- Phối hợp với Phòng PA 83 công an tỉnh Thái Bình tham gia chỉ đạo tổ chức thi, chịu trách nhiệm an toàn thi và giám sát quá trình tuyển sinh, từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành xét tuyển.

- Phối hợp với công an thành phố Thái Bình, công an phường Quang Trung thành phố Thái Bình, Ban bảo vệ và đội sinh viên tình nguyện, đội tự quản HSSV bảo vệ trật tự, an toàn cho các thí sinh đến dự thi trong và ngoài giờ làm việc.

IV.  Cam kết và lộ trình thực hiện đề án:

Lộ trình:

Trước mắt, Trường thực hiện thi tuyển sinh năm 2014 theo đề án tuyển sinh của trường kết hợp cả hai phương án. Rút kinh nghiệm công tác tổ chức tuyển sinh năm 2014, trường sẽ đưa ra các điều chỉnh cần thiết đối với tuyển sinh năm 2015 và xây dựng đề án tuyển sinh riêng hoàn chỉnh để  năm 2016 có thể  trình Bộ GD&ĐT.

Cam kết:

Đảm bảo tổ chức tuyển sinh một cách công bằng, minh bạch, đúng quy chế; không để xảy ra hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, giảng viên của nhà trường tổ chức luyện thi.  Để thực hiện được các điều này, một mặt trường sẽ tổ chức tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ giảng viên của trường; lựa chọn cẩn thận các cán bộ ra để thi và đặc biệt là công khai các kết quả thi tuyển và xét tuyển.  Kết quả triển khai thí điểm của 10 trường khối văn hóa - nghệ thuật năm 2013 là cơ sở để trường thực hiện các cam kết nói trên.

PHỤ LỤC ĐỀ ÁN

1. Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn

Việc thi tuyển theo kỳ thi chung hoặc tổ chức thi riêng các môn năng khiếu đều tuân thủ các quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2.  Kết quả tuyển sinh 5 năm qua(trình độ cao đẳng):

TT

Các ngành đào tạo

2009

2010

2011

2012

2013

1

Quản lý văn hóa

33

28

16

17

0

2

Khoa học Thư viện

26

22

16

0

0

3

Sư phạm âm nhạc

64

32

25

18

8

4

Sư phạm mỹ thuật

32

21

14

9

5

5

Hội họa

12

9

11

0

0

6

Thanh Nhạc

7

6

12

8

11

7

Diễn viên sân khấu kịch hát

0

6

0

9

8

 

Cộng

174

124

94

61

32

 

3.  Các ngành đào tạo của trường:

Cao đẳng chính quy:

1) Ngành Quản lý văn hóa

2) Ngành  Khoa học thư viện

3) Ngành Thanh nhạc

4) Diễn viên sân khấu kịch hát

5) Ngành Sư phạm âm nhạc

6) Ngành Sư phạm mỹ thuật

7) Ngành Hội họa

Cao đẳng vừa làm vừa học:

1) Ngành Quản lý văn hóa

2) Ngành  Khoa học thư viện

3) Diễn viên sân khấu kịch hát

Cao đẳng liên thông:

1) Ngành Quản lý văn hóa

2) Ngành  Khoa học thư viện

3) Ngành diễn viên sân khấu kịch hát

4) Ngành Thanh nhạc

5) Ngành Sư phạm âm nhạc

6) Ngành Sư phạm mỹ thuật

7) Ngành Hội họa

Trung cấp chuyên nghiệp:

1) Ngành diễn viên sân khấu kịch hát (Chèo, Cải lương)

2) Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

          3) Ngành Biểu diễn nhạc cụ Phương tây

4) Ngành Quản lý văn hóa

5) Ngành  Khoa học thư viện

6) Ngành Văn hóa du lịch

7) Ngành Thanh nhạc

8) Ngành Sư phạm âm nhạc

9) Ngành Sư phạm mỹ thuật

10) Ngành Hội họa

Ngoài ra nhà trường còn liên kết đào tạo bậc đại học theo hình thức vừa làm vừa học và đào tạo liên thông các ngành:

Sư phạm Mỹ thuật  

Sư phạm Âm nhạc

Quản lý văn hóa  

Khoa học Thư viện

Liên kết với các trường:  Đại học Văn hóa Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội;

* Lưu lượng học sinh, sinh viên: Tổng số học sinh, sinh viên hệ chính quy của nhà trường tính đến tháng 12 năm 2013 là 385, trong đó bậc Cao đẳng là 254 sinh viên và trung cấp là 131 học sinh.  Ngoài ra còn có 227 sinh viên liên kết đào tạo trình độ đại học.

4.  Các nguồn lực để thực hiện đề án.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình tiền thân là Trường nghiệp vụ văn hóa được thành lập tháng 7/1975; Tháng 12/1988 được nâng cấp thành trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Thái Bình, Tháng 12/2005, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình theo quyết định số 2737/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

Là một đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực: Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Thư viện, Phát hành sách, Bảo tàng, Quản lý văn hóa, Du lịch, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tỉnh Thái Bình và các tỉnh phía Bắc.

a. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hành chính và khoa chuyên môn:

   * Các phòng, ban:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

- Phòng Quản lý HSSV và Thanh tra giáo dục

- Phòng Kế hoạch và Tài Chính

- Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

* Các khoa:

- Khoa Sư phạm âm nhạc và mỹ thuật;

- Khoa Mỹ thuật;

- Khoa Âm nhạc và Sân khấu

- Khoa Quản lý văn hóa Du lịch và Lý luận.

    b. Cơ sở vật chất

Nhà trường hiện đóng tại số 117 phố Hoàng Công Chất, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; với diện tích cơ sở I:  3.500 m2 , Cơ sở II: 27.800 m2 , ( Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang xúc tiến đầu tư xây dựng). Trường có cơ sở vật chất khang trang gồm: Nhà hiệu bộ 2 tầng, khu giảng đường gồm 2 tòa nhà 3 tầng và 1 tòa nhà 2 tầng; nhà học chuyên ngành cho các ngành năng khiếu nghệ thuật. với các trang thiết bị đáp ứng cho công tác đào tạo và tuyển sinh. Hội trường thực hành có sân khấu thể nghiệm 200 chỗ ngồi, Thư viện gồm thư viện truyền thống và thư viện điện tử đảm bảo phục vụ yêu cầu cho giảng viên và học sinh, sinh viên nghiên cứu..     

c. Nhân sự. 

Nhà trường có 74 cán bộ, giảng viên; trong đó có 51 giảng viên. 100% giảng viên, giáo viên cơ hữu có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có gần 50 % giảng viên có trình độ trên đại học (01 nghiên cứu sinh, 24 thạc sĩ ), 23 giảng viên thỉnh giảng, 35% trình độ đại học là nghệ sĩ, nghệ nhân, nhạc sĩ. 75% có trình độ thạc sĩ trở lên.

Tất cả những điều kiện trên của Trường sẽ đảm bảo trong công tác thi tuyển theo đề án xây dựng trên đây và chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- Bộ VHTTDL;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Th.s Dương Xuân Thoạn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm