rssheader

22/10/2020

Đảm bảo 100% HS lớp 1 học 2 buổi/ngày từ năm học 2020-2021

Lập Phương - 18/03/2019, 11:07 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó, Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc các đơn vị cần quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông trước khi kết thúc năm học 2018-2019.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Tham mưu đề xuất với UBND huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung giáo viên đủ để dạy học 2 buổi/ngày (ít nhất 7 buổi/tuần). Trước mắt, đối với lớp 1, đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày từ năm học 2020-2021 và cuốn chiếu dần đến 2024-2025 tất cả học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện trong quá trình triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông tại địa phương.

Tổ chức rà soát một cách nghiêm túc, chính xác thực trạng trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày (từ 7 buổi/tuần trở lên) và xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp học 2 buổi/ngày.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm