rssheader

14/05/2021

Cử nhân ngành phù hợp, có thể bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Bảo Minh - 10/04/2021, 19:21 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh hoạ. (nguồn: Internet) Ảnh minh hoạ. (nguồn: Internet)

Theo Thông tư 11, những người có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Khối lượng chương trình có 35 tín chỉ, trong đó 31 tín chỉ bắt buộc và 4 tín chỉ tự chọn. 

Theo Thông tư 12, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông (THPT) có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT phải trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm với thời lượng chương trình như sau: Khối học phần chung là 17 tín chỉ, gồm 15 tín chỉ bắt buộc và 2 tín chỉ lựa chọn; Khối học phần nhánh gồm 17 tín chỉ nhánh THCS và 17 tín chỉ nhánh THPT.

Sau khi hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT, người học hội tụ những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở trường THCS/THPT

Hai Thông tư này đều có hiệu lực kể từ ngày 22/5/2021.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm