rssheader

24/07/2021

Chuyên gia tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

07/07/2020, 17:54 GMT+07 | Giáo dục
Chuyên gia tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục

Hội đồng tư vấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1450/QĐ-BGDĐT, với 16 thành viên. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Ủy viên Thường trực Hội đồng là ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Đây là tổ chức tư vấn, có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, cụ thể: Xây dựng chiến lược và phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;

Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở từng cấp học, trình độ đào tạo; nguyên tắc hoạt động, điều kiện và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục; cấp, thu hồi giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục;

Quản lý hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cơ sở giáo dục thực hiện bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục;

Kiểm tra, giám sát, đánh giá đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; Hội đồng cũng tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT các nội dung khác về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định tầm quan trọng của lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và cho rằng, đây là xương sống của bất kỳ nền giáo dục nào. Tầm quan trọng của ý kiến tư vấn cho Bộ trưởng từ các chuyên gia, nhà khoa học cũng được Bộ trưởng nhấn mạnh; trong đó có các chuyên gia là thành viên Hội đồng tư vấn về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong buổi làm việc, các thành viên Hội đồng tư vấn kiểm định chất lượng giáo dục đã cùng trao đổi, thảo luận và cho ý kiến góp ý liên quan đến dự thảo Thông tư quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc hoạt động và việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Chốt lại những lưu ý quan trọng cần tiếp thu, Bộ trưởng cho rằng đây là 2 văn bản rất quan trọng và yêu cầu Ban soạn thảo 2 Thông tư nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện các Dự thảo có chất lượng.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm