rssheader

08/03/2021

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các ban, ngành phòng chống bạo lực học đường

Trương Hoa - 09/04/2019, 09:49 GMT+07 | Giáo dục
Bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội. Bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội.
Để tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong các trường học, cơ sở giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nghị định, quyết định, công văn, kế hoạch của các cấp ngành và UBND tỉnh về vấn đề này.

Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông trong việc tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh, đoàn viên, thanh niên. Có các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho ngành công an tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT, các địa phương, kịp thời phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trong thanh thiếu niên, học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm