rssheader

21/01/2021

Cao Bằng chấn chỉnh dạy học thêm trước năm học mới

Lập Phương - 06/07/2018, 10:30 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu rà soát và ngừng ngay việc tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường, cá nhân đã và đang tổ chức hoạt động dạy thêm cho học sinh tiểu học trên địa bàn trái quy định.

Đồng thời tổ chức quán triệt, nhắc nhở đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm các quy định về dạy học thêm; nghiêm cấm vận động hay ép buộc học sinh học thêm dưới bất kì hình thức nào;

Phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội nhận thức đúng đắn về tác hại của dạy học trước chương trình lớp 1.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm