rssheader

25/09/2020

Cần Thơ: Thực hiện tốt chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non

Quốc Ngữ - 26/08/2019, 16:07 GMT+07 | Giáo dục
Cần Thơ tập trung nguồn lực đầu tư cho bậc học mầm non. Cần Thơ tập trung nguồn lực đầu tư cho bậc học mầm non.

Đây là những kết quả được đánh giá tại Hội nghị triển khai giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020 do Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức vào sáng 26/8.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, toàn thành phố có 181 trường mầm non, mẫu giáo (138 trường công lập, 43 trường ngoài công lập). Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 112/181 trường (tỷ lệ 61,87%).

Thành phố có 178/181 trường mầm non, mẫu giáo tổ chức bán trú, đạt tỷ lệ 98,34%. Trong đó, các trường thực hiện mô hình Trường điển hình đổi mới đã đạt kết quả rất khả quan.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã tích cực tham mưu UBND thành phố hỗ trợ 6 bộ đồ chơi cho 6 nhóm trẻ độc lập ở khu công nghiệp và khu chế xuất với tổng kinh phí hơn 320 triệu đồng.

Nhằm ổn định đời sống cho cán bộ, giáo viên, năm học 2018 - 2019 thành phố thực hiện tốt chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Được HĐND thành phố hỗ trợ cho giáo viên mầm non (Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 bằng 0,5 mức lương cơ bản và người làm công tác phổ cập được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 bằng 0,3 mức lương cơ bản); Đối với cán bộ quản lý các trường mầm non, mẫu giáo mỗi tháng được hỗ trợ 0,5 mức lương cơ bản thời gian được hưởng 9 tháng trong năm.

Cô trò biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị triển khai giáo dục mầm non năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 - 2020, giáo dục mầm non TP Cần Thơ đẩy mạnh rà soát, sắp xếp phát triển trường lớp mầm non đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Có giải pháp giải quyết trường lớp đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư; duy trì ổn định tỷ lệ trẻ tới trường, tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp.

Từng bước tuyển dụng đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ. Quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là con công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; Tăng cường năng lực quản trị nhà trường, đổi mới cơ chế quản lý cơ sở giáo dục mầm non gắn với thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm