rssheader

07/05/2021

Cần Thơ hướng dẫn chọn SGK lớp 2, lớp 6 theo danh mục được phê duyệt

Trường Tiến - 14/04/2021, 08:19 GMT+07 | Giáo dục
Giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) góp ý, đề xuất SGK lớp 6. Giáo viên Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) góp ý, đề xuất SGK lớp 6.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trên cơ sở đối chiếu SGK đơn vị đã đề xuất lựa chọn và danh mục SGK được UBND thành phố phê duyệt, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chọn SGK theo các phương án:

Nếu SGK đề xuất lựa chọn có trong danh mục SGK được UBND thành phố phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng SGK đó để sử dụng, không được chọn SGK khác.

Nếu SGK đề xuất lựa chọn không có trong danh mục SGK được UBND thành phố phê duyệt, thì cơ sở giáo dục phổ thông sẽ thực hiện theo các trường hợp:

Đối với trường hợp danh mục SGK được UBND thành phố phê duyệt chỉ có 1 SGK thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng bộ SGK đó để sử dụng.

Trường hợp danh mục SGK được UBND thành phố phê duyệt có từ 2 SGK trở lên thì cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức chọn SGK trong danh mục này theo quy trình được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020 của Bộ GD&ĐT Quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Sở giao Phòng GD&ĐT các quận/huyện có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Sau đó tổng hợp, thống kê kết quả chọn sách, số lượng (dự kiến) SGK của các trường trên địa bàn và báo cáo về UBND quận, huyện và Sở GD&ĐT trước ngày 30/4.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền danh mục SGK được UBND thành phố phê duyệt và SGK được nhà trường chọn sử dụng trong năm học 2021 - 2022 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và cộng đồng được biết.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã phê duyệt 24 SGK lớp 2 thuộc 3 nhà xuất bản (NXB) là NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm và 33 đầu SGK lớp 6 thuộc 3 NXB: Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm