rssheader

08/05/2021

Cần Thơ chốt danh mục sách giáo khoa lớp 6

Trường Tiến - 03/04/2021, 17:17 GMT+07 | Giáo dục
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6.

Để chọn SGK, giáo viên và tổ bộ môn các cơ sở giáo dục đã nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn. Kết quả đề xuất được tổng hợp rồi chuyển cho Hội đồng chọn SGK năm 2021 của thành phố.

Sau khi Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn của các hội đồng và trình UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 6.

Theo quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, UBND TP Cần Thơ phê duyệt 33 đầu SGK lớp 6 thuộc 3 nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và NXB Đại học Sư phạm.

Như vậy, Hội đồng chọn SGK lớp 6 đã không chọn hết các đầu sách mà chỉ chọn một hoặc một số đầu sách. Trong đó, có 20 đầu sách thuộc NXB Giáo dục Việt Nam; 7 đầu sách thuộc NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; 6 đầu sách thuộc NXB Đại học Sư phạm.

Theo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, sau khi UBND thành phố ban hành quyết định danh mục SGK, sở sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát danh mục SGK đã đề xuất tại các đơn vị trường học. Nếu SGK đã đề xuất không nằm trong danh mục phê duyệt của thành phố, sở sẽ hướng dẫn nhà trường tiến hành lựa chọn, đề xuất lại.

Theo quy định, các địa phương trong cả nước phải chọn xong SGK lớp 2, lớp 6 trước ngày 5/4.

Theo thông tư 25 hướng dẫn lựa chọn SGK trong trường phổ thông, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định việc chọn sách cho học sinh lớp 2, lớp 6 trên địa bàn dựa trên đề xuất của hội đồng chọn sách của tỉnh, thành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm