rssheader

21/09/2021

Cà Mau: Chấn chỉnh lạm dụng bản sao có công chứng, chứng thực trong hồ sơ HS, SV

Đức Trí - 03/08/2019, 12:30 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo văn bản, hiện nay ở một số đơn vị cấp xã phản ánh, sắp vào đầu năm học 2019 -2020, tình trạng nhiều trường học yêu cầu phụ huynh, học sinh nộp các thành phần hồ sơ nhập học cho học sinh, sinh viên phải có chứng thực.  

Trước vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cơ quan nêu trên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường kiểm tra, kịp thời và phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có công chứng, chứng thực đối với các giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trong học tập của học sinh, sinh viên; Có các biện pháp chấn chỉnh triệt để tình trạng nêu trên.

Tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, công chứng và các văn bản có liên quan.

Kịp thời ghi nhận hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có công chứng, chứng thực đối với các giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trong hồ sơ học tập của học sinh, sinh viên về Văn phòng UBND tỉnh để tiếp nhận, xử lý theo quy định…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm