rssheader

25/11/2020

Bình Dương yêu cầu nhà trường chấm dứt ngay lạm dụng hồ sơ, sổ sách

Hải Bình - 31/10/2019, 15:38 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị 138/CT- BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cùng với đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc nhằm khắc phục ngay tình trạng giáo viên phải sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách ngoài quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế nhà trường, làm mất nhiều công sức, gây áp lực và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của giáo viên.

Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và các văn bản hướng dẫn của Sở để có biện pháp cụ thể thực hiện chấm dứt ngay tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giáo dục, nhằm giảm áp lực, tránh lãng phí thời gian của giáo viên, nâng cao hiệu quả làm việc, nhà trường từng bước xây dựng hồ sơ, sổ sách điện tử (trong đó có sổ điểm, sổ liên lạc,...).

Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, lưu trữ phù hợp với điều kiện của đơn vị, đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác, hiệu quả,... Quy trình thực hiện đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy chế, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường và báo cáo đầy đủ, kịp thời về Sở GD&ĐT khi có yêu cầu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm