rssheader

30/10/2020

Bến Tre: Điều chỉnh nội dung dạy học với các trung tâm GDNN-GDTX

09/04/2020, 15:13 GMT+07 | Giáo dục
Bến Tre: Điều chỉnh nội dung dạy học với các trung tâm GDNN-GDTX

Căn cứ Công văn số 1175/BGDĐT-GDTX ngày 06/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu lãnh đạo trung tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện các nội dung cụ thể:

Căn cứ chương trình giáo dục thường xuyên hiện hành, chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tổ chức rà soát và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ tình hình thực tế, tăng cường triển khai các hình thức học tập từ xa, dạy học qua internet, trên truyền hình; Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 phù hợp với khung thời gian năm học theo Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm