Giáo dục Bắc Giang công bố đường dây nóng

GD&TĐ - Ngày 3/10, Sở GD&ĐT Bắc Giang có văn bản thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang.
Giáo dục Bắc Giang công bố đường dây nóng

Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử như sau:

Số điện thoại Thanh tra Sở GD&ĐT: 020.438.23711; số điện thoại Văn phòng Sở GD&ĐT: 020.438.23571. Địa chỉ email: thanhtraso@bacgiang.edu.vn.

Bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh: Phòng tiếp dân Sở GD&ĐT.

Địa chỉ trên nhằm tiếp nhận và kịp thời xử lý thông tin phản ánh của tổ chức và người dân liên quan đến hoạt động GD&ĐT của tỉnh.