#giảm nghèo bền vững

119 kết quả phù hợp

Bà Rô và cháu nội đã được căn nhà kín mưa, kín nắng.

Vươn lên thoát nghèo nhờ cây Xoài

GD&TĐ - Với sự cần cù, chăm chỉ làm ăn trên mảnh vườn Xoài, nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.