#giảm nghèo bền vững

57 kết quả phù hợp

Đánh thức vùng đất khó

Đánh thức vùng đất khó

GD&TĐ - Với sự thay đổi về nhận thức, vợ chồng chị Thương người dân tộc Chứt đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Chị Đinh Thị Hằng (áo hồng) người có công trong việc xóa bóng 'ma men' ở Đắk Pao.

Người đi xóa tên làng ‘nát’ rượu

GD&TĐ - “Chỉ khi người Đắk Pao bỏ được rượu thì đồng bào Ca Dong nơi đây mới có thể thoát nghèo. Bằng mọi cách phải thay đổi nhận thức của người dân…”.