Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Xuân Trường - 19/09/2018, 18:30 GMT+7 | Thời sự
Thủ tướng Chính phủ cho biết đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. (Ảnh minh họa)Thủ tướng Chính phủ cho biết đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ Bảo trì đường bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, hồi giữa tháng 8 vừa qua, Bộ GTVT đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương. Theo Bộ GTVT, từ khi thành lập đến nay, điều hành quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ gồm có Hội đồng quản lý Quỹ và tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ là Văn phòng Quỹ. Từ năm 2017, thực hiện theo quy định của pháp luật về Luật Phí, Lệ phí và Luật Ngân sách Nhà nước, nguồn thu của Quỹ Bảo trì đường bộ từ phí sử dụng đường bộ (thu qua đầu phương tiện) nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước.

Toàn bộ nhu cầu chi cho Quỹ Bảo trì đường bộ đều do ngân sách Nhà nước cấp. Việc phân chia phần 35% phí thu được do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp cho các địa phương. Theo cơ chế vận hành mới, Bộ GTVT nhận thấy vai trò của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương có hạn chế, không đảm bảo hiệu quả như trước đây. Chính vì vậy, Bộ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định giải thể Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ sau 5 năm hoạt động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm