Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh

Lập Phương - 03/10/2018, 18:56 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Cụ thể, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ năm học mới và triển khai theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh nhiệm vụ chung là rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới CSGD theo Nghi quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Rà soát, đánh giá thực trạng CSVC, TBDH trong các CSGD, trên cơ sở đó xác định nội dung ưu tiên, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện đầu tư tăng cường CSVC, TBDH đáp ứng điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông.

Đặc biệt, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các CSGD; không đưa vào sử dụng các công trình, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

Đồng thời, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án tại địa phương nhằm tăng cường các nguồn lực đầu tư CSVC, TBDH.

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm