Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gia Lai: Rà soát, tịch thu sách vi phạm trong thư viện trường học

Lập Phương - 09/03/2018, 08:48 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Sở này lưu ý, nếu thư viện trường học có 2 cuốn sách: cuốn "Từ điển Hán Việt hiện đại”, xác nhận đăng ký xuất bản số 44-2014/CXB/21- 02/TĐ và cuốn “Từ điển Việt Hán hiện đại”, xác nhận đăng ký xuất bản số 44- 2014/CXB/22-02/TĐ - tác giả Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục - Nhà xuất bản Thời Đại thì thu hồi và giao nộp về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố.

Thời hạn rà soát xong trước ngày 18/3/2018 để các Phòng Văn hóa và Thông tin giao nộp về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Lý do: Sách không nộp lưu chiểu nhưng đã phát hành, vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 10 Luật Xuất bản năm 2012.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm