Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gia Lai: Điều chỉnh nội dung môn học đối với giáo dục trung học

Đức Trí - 05/04/2020, 08:32 GMT+7 | Giáo dục
Điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học để phù hợp với thực tiễn.Điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học để phù hợp với thực tiễn.

Theo đó các đơn vị giáo dục tiếp tục thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kỳ II năm học 2019-2020 tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH…

Sở cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS, trường TH và THCS, trường có cấp học THCS biên soạn lại chương trình dạy học các môn học của học kỳ II năm học 2019-2020 đối với lớp 9 với thời lượng còn lại tối đa là 10 tuần thực học; chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Các khối lớp khác thực hiện theo nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH của Bộ GDĐT, giảm trừ thời gian dạy học tương ứng với nội dung đã được điều chỉnh.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, các cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học (dạy học theo chủ đề/chuyên đề; tích hợp liên môn…) phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc các trung tâm GDTX-GDNN và Trung tâm GDTX tỉnh chỉ đạo cho các tổ/nhóm chuyên môn biên soạn lại Chương trình dạy học các môn học của học kỳ II năm học 2019-2020 đối với lớp 12 với thời lượng còn lại tối đa là 8 tuần thực học để có chương trình thống nhất trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Các khối lớp khác thực hiện theo nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT, giảm trừ thời gian dạy học tương ứng với nội dung đã được điều chỉnh.

Tăng cường các hình thức dạy học qua Internet đối với vùng thuận lợi

Đối với các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, các cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục trung học đang thực hiện theo chương trình nâng cao của một số môn học, chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, chủ động giao cho tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên căn cứ vào nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết theo hướng dạy nội dung cơ bản, cốt lõi;

Không dạy các nội dung vận dụng, nâng cao, chuyên sâu; bảo đảm hoàn thành chương trình trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Tổ chức dạy học các môn học tự chọn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp... phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình.

Tăng cường các hình thức dạy học qua Internet đối với vùng thuận lợi, tổ chức dạy học trên truyền hình theo hướng dẫn tại Công văn số 526/SGDĐT-GDTrH.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5482/BGDĐT-VP và các nội dung “Không dạy”; “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học” theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm