Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Gấp rút hoàn thiện Đề án Hệ thống cơ sở dữ liệu Đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Kiệt (TH) - 05/12/2018, 18:00 GMT+7 | Thời sự

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của cả nước nhưng thời gian qua phải hứng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Thông tin, dữ liệu về Đồng bằng sông Cửu Long vô cùng phong phú, đa dạng nhưng đang được quản lý chưa thống nhất, đầy đủ, đồng bộ, gây khó khăn cho công tác khai thác, sử dụng.

Vì thế, mục tiêu của Đề án nhằm: Xác lập chiến lược toàn diện về thông tin, dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên quan điểm tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực với sự phối hợp tham gia của tất cả các ngành kỹ thuật, kinh tế, xã hội và các công cụ xử lý, phân tích, mang tính kết nối cao phục vụ quản lý, điều hành, hoạch định chính sách, hỗ trợ ra quyết định phát triển kinh tế - xã hội bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo lập hạ tầng thông tin, dữ liệu và hạ tầng tri thức bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ điện tử số, nền kinh tế số vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nêu nhiều ý kiến nhằm xây dựng khung cơ sở dữ liệu liên ngành vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tính hệ thống, đa lĩnh vực, có tính liên kết giữa cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế. Mục tiêu đề ra là trong tháng 12/2018, Đề án sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ phê duyệt.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm