Điện Biên: Sáng tạo, đổi mới từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Năm học 2019- 2020, Ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh. Qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Học sinh THCS Pá Mỳ, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé sinh họat giữa giờ
Học sinh THCS Pá Mỳ, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé sinh họat giữa giờ

Những thành tựu… 

Thầy giáo Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, năm học 2019 - 2020, Ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT, quy mô học sinh ổn định ở các cấp học tiểu học, THCS, THPT và phát triển nhanh ở cấp học mầm non. Đa số các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên đều hoàn thành ở mức đạt hoặc vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tiếp tục tăng so với năm học trước, cơ bản đạt và vượt kế họach UBND tỉnh giao.

Điện Biên: Sáng tạo, đổi mới từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ảnh 1
Nhà giáo Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu, sắp xếp tổ chức, bộ máy nhân sự các cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tế. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. Ngành GD&ĐT tỉnh Điện Biên tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Bám sát kế hoạch dạy ngoại ngữ, công nghệ thông tin được ứng dụng sâu rộng trong quản lý và dạy học. Tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế thông qua ký kết và thực hiện Đề án, kế hoạch hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, thiết bị, đồ dùng dạy học được bổ sung, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Điện Biên: Sáng tạo, đổi mới từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ảnh 2
Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp tăng cao

Nhờ những sáng tạo…

Chia sẻ về những điểm mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục, thầy giáo Nguyễn Văn Kiên cho biết: Trong năm học, Sở đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho phép kiện toàn chức danh Phó Hiệu trưởng (và tương đương) đối với các đơn vị không thuộc diện xem xét sáp nhập, giải thể để kịp thời bổ sung kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Sở cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ đồng ý cho tuyển dụng bổ sung nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, tháo gỡ khó khăn về mặt nhân sự cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, chủ động ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác sáp nhập 43 đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn dạy và học trong các trường mầm non, phổ thông. Đồng thời tạo điều kiện về mặt thời gian để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ổn định tư tưởng, chủ động liên hệ công tác, nghỉ tinh giản.

Sở GD&ĐT còn tham mưu tổ chức tập huấn chuyên môn trực tiếp tới cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 174 trường mầm non và 10 Phòng GD&ĐT. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với vùng miền thông qua xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội; chú trọng phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc, hội thi, tổ chức tham quan, hoạt động trải nghiệm.

Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học bám sát các văn bản chỉ đạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (7/6) giữ chiều ổn định, với giá vàng JSC hiện ở mức 67,00 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ.