Điểm chuẩn trúng tuyển diện tuyển thẳng vào Trường ĐH KHTN (ĐHQG TPHCM)

GD&TĐ - Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên(ĐHQG TPHCM) vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển diện Ưu tiên xét tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2021.

Trường ĐH KHTN- ĐHQG TPHCM
Trường ĐH KHTN- ĐHQG TPHCM

Theo thông tin từ nhà trường, điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của ĐHQG TPHCM như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển 

1

7420101

Sinh học

8.50

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

3

7420201

Công nghệ Sinh học

8.50

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

5

7440102

Vật lý học

8.50

6

7440112

Hoá học

8.60

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

8.50

9

7440122

Khoa học Vật liệu

8.50

10

7440201

Địa chất học

8.50

11

7440228

Hải dương học

8.50

12

7440301

Khoa học Môi trường

8.50

13

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

14

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin

8.50

15

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

8.90

16

7480109

Khoa học dữ liệu

8.50

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

8.60

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

8.60

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

8.50

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

21

7510402

Công nghệ Vật liệu

8.50

22

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

8.50

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

8.50

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

8.50

26

7520403

Vật lý y khoa

8.50

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

8.50

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM đối với các ngành đào tạo của Trường ĐH KHTN theo quyết định số 889/QĐ-HĐTS ĐHCQ ngày 08/7/2021 của Hiệu Trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển
(Đã cộng điểm ưu tiên)

1

7420101

Sinh học

8.50

2

7420101_CLC

Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.50

3

7420201

Công nghệ Sinh học

8.50

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao)

8.30

5

7440102

Vật lý học

8.20

6

7440112

Hoá học

8.00

7

7440112_CLC

Hóa học (Chương trình Chất lượng cao)

8.30

8

7440112_VP

Hoá học (Chương trình liên kết Việt – Pháp)

8.30

9

7440122

Khoa học Vật liệu

8.10

10

7440201

Địa chất học

8.00

11

7440228

Hải dương học

8.00

12

7440301

Khoa học Môi trường

8.00

13

7440301_CLC

Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao)

8.00

14

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học, Toán Ứng dụng, Toán tin

8.00

15

7480101_TT

Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến)

9.57

16

7480109

Khoa học dữ liệu

8.70

17

7480201_CLC

Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao)

8.90

18

7480201_NN

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

9.39

19

7480201_VP

Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết Việt - Pháp)

8.10

20

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao)

8.00

21

7510402

Công nghệ Vật liệu

8.00

22

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

8.00

23

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

8.00

24

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

8.20

25

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

8.20

26

7520403

Vật lý y khoa

8.10

27

7520501

Kỹ thuật địa chất

8.00

Từ ngày 9/7 thí sinh tra cứu danh sách đạt điểm chuẩn trúng tuyển tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn.

Các thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển được công nhận trúng tuyển nếu tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ xác nhận nhập học: ngày 28/7, thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển xem thông báo về thời gian và thủ tục xác nhận nhập học tại địa chỉ trang web https://hcmus.edu.vn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.