rssheader

22/06/2021

Khánh Hòa: Người đứng đầu chịu trách nhiệm về các vụ việc gây mất an toàn trường học

12/08/2020, 18:48 GMT+07 | Địa phương
Khánh Hòa: Người đứng đầu chịu trách nhiệm về các vụ việc gây mất an toàn trường học

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giải quyết triệt để các nguy cơ gây mất an toàn trong trường học. Xác định một số nội dung cấp bách trong công tác bảo đảm an toàn trường học để tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp hiệu quả trong năm 2020.

Tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học giải quyết triệt để các nguy cơ gây mất an toàn trường học trong mùa mưa bão, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, tổ chức có liên quan để huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn trường học,...

Bên cạnh đó phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho học sinh, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các đơn vị, trường học. Duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các trường học, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai Khung trường học an toàn, đánh giá trường/lớp học phòng, chống thiên tai trong phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em đối với người học.

Ngoài, ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể về phòng, chống dịch bệnh, công tác y tế học đường, phòng, chống tai nạn thương tích được phân công tại Phụ lục kèm theo.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tại địa phương để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác y tế học đường, phòng, chống tai nạn thương tích.

Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: "Người đứng đầu các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm trước Sở về các vụ việc gây mất an toàn trường học, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm