#Di tích Quốc gia đặc biệt

9 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Làm gì với di tích 'quốc gia đặc biệt'?

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận di chỉ khảo cổ học Sa Huỳnh thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là 'di tích quốc gia đặc biệt'.