ĐHQG Hà Nội cần sớm phát triển thành Đại học nghiên cứu tiên tiến có uy tín trong khu vực và trên thế giới

GD&TĐ - Trong hai ngày 15-16/8, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có Đ/c Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; cùng 296 đảng viên đại diện cho các tổ chức Đảng trong toàn ĐHQGHN.  
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội lần thứ VI Đảng bộ ĐHQGHN, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu cho sự phát triển vượt bậc thời gian qua. ĐHQGHN đã tích cực tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và Thủ đô, ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế vượt trội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Tiên phong trong đổi mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng: Đặt trong bối cảnh nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đầu tư cho GD-ĐT còn hạn hẹp thì đây thực sự là bước tiến vượt bậc của ĐHQGHN, rất đáng trân trọng và biểu dương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ ĐHQGHN đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành ủy Hà Nội, thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí đánh giá cao 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Đảng uỷ, ĐHQGHN đã có nhiều đổi mới và phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

ĐHQGHN đã phát huy tốt lợi thế về mô hình tổ chức của một đại học tiên tiến với tiềm lực rất mạnh về đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhiều sáng kiến, đi tiên phong, nổi bật là tiên phong trong đổi mới công tác tuyển sinh đại học, sau đại học theo phương thức hiện đại của thế giới. Tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ theo thông lệ quốc tế.

Tiên phong trong quy hoạch và đổi mới, chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề theo hướng gắn với nhu cầu xã hội; yếu tố khởi nghiệp được đề cao; hình thành một số mô hình đào tạo đặc sắc. ĐHQGHN đã phát huy thế mạnh tích hợp trí tuệ liên ngành, tập trung phát triển đồng bộ và kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và công nghệ - kỹ thuật để thực hiện nhiều nhiệm vụ quốc gia; giải quyết nhiều vấn đề lớn, phức tạp của thực tiễn cuộc sống mà các trường đại học đơn ngành khó có thể giải quyết được.

Nghiên cứu cơ bản đã cung cấp luận cứ khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu ứng dụng đã có nhiều phát minh, sáng chế, nhiều kết quả được áp dụng vào thực tiễn, phục vụ cộng đồng. Nhiều công trình khoa học và công nghệ của ĐHQGHN đã được tặng những giải thưởng lớn của Nhà nước và quốc tế. Các chỉ số quốc tế hóa tăng từ 2 đến 5 lần so với năm 2014.

Đảng bộ cũng đã xác định được hướng đi đúng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nòng cốt là đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ với số lượng đông đảo và có trình độ cao. Đến nay, tỉ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ trong toàn ĐHQGHN đạt 58%, riêng đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế đạt trên 70%; tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư đạt 19% trên tổng số cán bộ khoa học. Đây thực sự là tài sản quý giá không chỉ của riêng ĐHQGHN, mà là niềm tự hào của đất nước và Thủ đô.

Khẳng định thế mạnh và uy tín

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, khuyến nghị:

Mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ, trước hết cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - nền tảng của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát nêu trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội ảnh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí nhấn mạnh: Cán bộ, giảng viên, nhà khoa học của ĐHQGHN không chỉ là những trí thức bậc cao, xuất sắc về chuyên môn, mà còn phải là những cán bộ, công dân gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nuôi dưỡng lý tưởng và khát vọng cống hiến, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước và Thủ đô.... Cần khơi dậy, khích lệ cán bộ, đảng viên niềm tự hào về ĐHQGHN là tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam

Đi liền nhiệm vụ, mục tiêu nêu trên, Đảng bộ cần tăng cường công tác phát triển Đảng gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đối với cán bộ trẻ và sinh viên, coi đây là công tác trọng tâm của các tổ chức đảng trong Đảng bộ ĐHQGHN, là cơ sở và điều kiện để nâng cao chất lượng cán bộ, cũng như nâng cao chất lượng tất cả các mặt hoạt động của ĐHQGHN.

ĐHQGHN cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là các ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của KHCN hiện đại có mức độ sẵn sàng cao như điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, công nghiệp chế tạo thông minh, thương mại điện tử, nông nghiệp số, xã hội số, công nghiệp văn hóa số, vận tải, logistic, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn pháp lý…   

Trong nhiệm kỳ tới, với thế mạnh của mình, ĐHQGHN cần tiếp tục tăng cường các nghiên cứu cơ bản để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, trọng tâm là nghiên cứu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

ĐHQGHN cần phát triển theo mô hình đại học kiểu mới hiện đại, có cơ chế tự chủ cao và hệ thống quản trị tiên tiến. Đồng thời cần phải có biện pháp, giải pháp cụ thể, hết sức căn cơ để tăng cơ cấu và tỷ lệ cán bộ khoa học trình độ cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, có tầm ảnh hưởng quốc tế nhằm sớm phát triển thành Đại học nghiên cứu tiên tiến có uy tín trong khu vực và trên thế giới.