Dạy học ở các xã thuộc huyện nghèo theo NQ 30a có được hưởng phụ cấp thu hút?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên THCS. Năm 2004 tôi ra trường công tác tại xã đặc biệt khó khăn và đã hưởng đủ 60 tháng phụ cấp thu hút. Đến tháng 9/2011 tôi có quyết định điều động về trường THCS thị trấn thuộc huyện nghèo 30a. Từ tháng 9/2013 tôi có quyết định điều động về trường tại xã không đặc biệt khó khăn nhưng là xã thuộc huyện nghèo 30a. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng tái thu hút theo nghị định 19 hay không? Nguyễn Văn Tuân (mattroihong1220002000@yahoo.com)
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP quy định, các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Khoản 2 Mục III Phần II Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, tất cả các xã thuộc huyện nghèo đều được hưởng các cơ chế, chính sách như quy định đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Theo các quy định nêu trên thì nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại:

- Các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

- Các xã không thuộc diện khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được áp dụng hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên căn cứ vào Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, chúng tôi thấy, không có điều khoản nào hướng dẫn với những trường hợp tương tự như bạn có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút nữa hay không nên chúng tôi không đủ cơ sở pháp lý để khẳng định bạn được hưởng phụ này.

Vì vậy theo chúng tôi, bạn cần liên hệ với cơ quan ra quyết định luân chuyển công tác cho bạn rồi trình bày nguyện vọng của mình với cơ quan đó và với Phòng Nội vụ để được giải đáp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình.

Đậu biếc vườn ai...

Đậu biếc vườn ai...

GD&TĐ - Nâng cốc trà đậu biếc được hãm từ những bông vừa ngắt trên cây mà lòng cứ chùng chình không nỡ chạm môi.
(Ảnh: wikimedia.org)

Thêm chuyên gia nói thẳng về F-16

GD&TĐ - Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã khá lỗi thời và thua kém máy bay Nga về nhiều mặt, theo chuyên gia quân sự, Đại tá Viktor Litovkin.