Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi

Nhân dịp Hội Quán Cười có thành ngữ mới: "Dân chơi không sợ tuyết rơi", xin mời bà con cùng... rét!
Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi

Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 1Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 2Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 3Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 4Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 5Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 6Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 7Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 8Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 9Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 10Dân chơi xem ảnh chống nóng giữa mùa... tuyết rơi ảnh 11

Theo Dân Việt