Đảm bảo đủ giáo viên quốc phòng an ninh đáp ứng nhu cầu dạy học

GD&TĐ -  Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2022-2023.