Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Công việc thủ quỹ giao cho giáo viên có phù hợp?

Sỹ Điền - 09/08/2018, 17:28 GMT+7 | Kết nối
Trong thư viện trường họcTrong thư viện trường học

* Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Trong trường hợp viên chức thay đổi chức danh nghề nghiệp thì áp dụng theo quy định tại Điều 29 Nghị định trên. Cụ thể: Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau: Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp; Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Căn cứ vào quy định nêu trên, các Điều lệ Trường mầm non, Điều lệ Trường tiểu học và Điều lệ Trường trung học và theo thư bạn viết; việc hiệu trưởng phân công giáo viên sang làm thủ quỹ và không để bạn làm thủ quỹ là chưa phù hợp với các quy định hiện hành nêu trên.

  • Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
  • Email: bandocgdtd@gmail.com.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm