Có được bảo lưu chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển lên phòng GD&ĐT công tác?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên của một trường tiểu học công lập. Vừa qua, tôi được điều động lên Phòng GD&ĐT công tác và không còn trực tiếp giảng dạy nữa. 
Có được bảo lưu chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển lên phòng GD&ĐT công tác?

Tuy nhiên, tôi vẫn được xếp lương theo ngạch giáo viên. Vậy tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nếu không thì tôi có được bảo lưu chế độ phụ cấp này không? – Võ Thị Lý (vtlybinhphuoc***@gmail.com).

* Trả lời:

Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định đối tượng và phạm vi áp dụng hưởng chế độ phụ cấp này như sau:

Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

- Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

- Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn đã được điều động về Phòng GD&ĐT để công tác, hiện không còn trực tiếp giảng dạy nữa nên bạn không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, chúng tôi xin được trả lời như sau: Hiện chưa có văn bản chính sách nào quy định hoặc hướng dẫn giáo viên được bảo lưu chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo khi chuyển lên phòng GD&ĐT công tác. Do đó bạn sẽ không được bảo lưu chế độ phụ cấp này.

Tuy nhiên bạn được bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Quyết định số: 42/2011/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục.

Ảnh minh họa/INT

Tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ

GD&TĐ - Tại cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ phải tổ chức vòng 2 do hai ứng cử viên đều không vượt quá bán số phiếu bầu.