Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba
Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc HimbaChùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba

Chùm ảnh những đứa con của cát trong bộ lạc Himba

GD&TĐ - Phía bắc Namibia là quê hương của bộ tộc Himba. Dân tộc này sống sót sau nạn diệt chủng và hạn hán nghiêm trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ