Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế
Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tếChùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế

Chùm ảnh người Hồi giáo trên khắp thế giới mừng lễ hiến tế

GD&TĐ - Hàng triệu tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới kỷ niệm lễ Eid-al-Adha, còn gọi là lễ hiến tế. Đây là một trong những ngày lễ lớn nhất của người Hồi giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ