Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia
Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia

Chùm ảnh: Ẩu đả dữ dội giữa cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ - Georgia

GD&TĐ - Cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia ẩu đả trên khán đài, làm náo loạn sân Westfalenstadion ở Dortmund – Đức trước giờ bóng lăn tại bảng F EURO 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ