Cử tri huyện Mường Tè đi bỏ phiếu

Lai Châu: Mong có nhiều chính sách thu hút giáo viên

GD&TĐ - Cầm lá phiếu trên tay, cử tri huyện Mường Tè (Lai Châu) mong muốn đại biểu trúng cử sẽ có những đề xuất phù hợp, có chính sách nâng mức phụ cấp và thu hút giáo viên đến công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
Bà con xã tái định cư Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) đi bầu cử

Nghệ An: Kỳ vọng sự đột phá

GD&TĐ - Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026, cử tri là cán bộ nhà giáo, sinh viên trên địa bàn kỳ vọng giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến.