Chỉ còn 39/271 bệnh nhân đang điều trị COVID-19

Chỉ còn 39/271 bệnh nhân đang điều trị COVID-19

Trong số 11 bệnh nhân này có 2 trường hợp bệnh nhân dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó, cụ thể:

BN 74 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10/4/2020.

Ngày vào viện: 24/4/2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2,lần 1 vào ngày 26/4/ 2020, lần 2 vào ngày 27/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/2020 và lần 4 vào ngày 30/4/2020.

BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 7/4/2020.

Trong quá trình điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 5 lần đều âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 22/4/20202, lần 2 vào ngày 24/4/2020, lần 3 vào ngày 29/4/20202, lần 4 vào ngày 01/5/2020 và lần 5 vào ngày 04/5/2020.

BN 147 (nam, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện: 23/3/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 01/5/2020 và 04/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 161 (nữ, 88 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện: 25/3/2020. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 27/4/20202, lần 2 vào ngày 29/4/2020 và lần 3 vào ngày 30/4/2020.

BN 163 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện: 27/3/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 30/4/20202 và lần 2 vào ngày 03/5/2020.

BN 201 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện: 30/3/2020. Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5/20202 và lần 2 vào ngày 4/5/2020.

BN 225 (nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Vào viện ngày: 01/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5/20202 và lần 2 vào ngày 4/5/2020.

BN 233 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Vào viện ngày: 02/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 27/4/20202, lần 2 vào ngày 30/4/2020 và lần 3 vào ngày 3/5/2020.

BN 245 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Vào viện ngày: 06/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 27/4/2020, ngày 30/4/2020 và ngày 4/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 255 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Vào viện ngày: 8/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 1/5/20202, lần 2 vào ngày 4/5/2020.

BN 267 (nam, 46 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Vào viện ngày 15/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 30/4/2020 và 3/5/2020 đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Cho đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 271 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), trong đó 131 ca từ nước ngoài. Trong 19 ngày qua, không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng.
Hiện đã có 232 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam được điều trị khỏi bệnh. Cả nước còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân nặng là bệnh nhân số 19 và 91.

Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.