Chế độ làm thêm giờ

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, hiện nay chúng tôi được nghỉ hè tháng 6 + 7. Nhưng tháng 7, kế hoạch nhà trường có đoàn đánh giá ngoài, chúng tôi có lịch được cử đi làm. Vậy chúng tôi có được hưởng lương theo chế độ làm thêm giờ không? Vì nghỉ hè chúng tôi được nghỉ và hưởng nguyên lương và phụ cấp? Thảo Nguyễn (nguyenthao***@gmail.com)
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Được sự đồng ý của người lao động; Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm; Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Ngoài ra, theo Điều 3 Thông tư số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn: Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ như sau: Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.

Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.

Căn cứ vào quy định nêu trên, về nguyên tắc các bạn thuộc đối tượng được xem xét để được trả tiền thêm giờ. Tuy nhiên, việc này cũng phụ thuộc vào quy chế chi tiêu nội bộ của trường học, nơi bạn công tác.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ