Cần mổ khi không có tiền?

Bác sĩ hỏi bệnh nhân:
Cần mổ khi không có tiền?
Cần mổ khi không có tiền? ảnh 1

- Nếu tôi cho rằng ông cần mổ, thì ông có đủ tiền để mổ không?

- Thưa bác sĩ - bệnh nhân đáp - ta hãy đặt vấn đề theo một cách khác. Nếu tôi không có tiền, bác sĩ có nhất quyết cho rằng tôi cần mổ hay không?

****************

Một anh chàng đến hiệu cắt tóc để cạo mặt. Ông thợ thấy má anh ta hõm quá, khó cạo, nên lấy trong ngăn kéo bàn ra một hòn bi bằng gỗ đưa cho anh ta.

- Anh nhét nó vào miệng cho má phồng lên đi.

Anh chàng bỏ hòn bi vào miệng. Ông thợ bắt đầu cạo, nhanh và khéo. Bỗng anh kia nói:

- Hình như tôi đã nuốt mất hòn bi...

- Không vấn đề gì. Chỉ có điều là mai anh nhớ mang nó đến đây nhé. Vì trong các khách hàng của tôi, không chỉ riêng anh hõm má. Mà anh đâu phải là người đầu tiên nuốt hòn bi này...

Theo ST