Cách tính lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 1/7

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10 năm 2023, hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng, từ 1/7. (Ảnh minh họa)
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1,8 triệu đồng/tháng, từ 1/7. (Ảnh minh họa)

9 đối tượng được áp dụng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2023. Theo Thông tư, có 9 đối tượng áp dụng.

Thứ nhất, cán bộ, công chức, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thứ 2, viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật (gồm cả trường hợp quy định tại Khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ 3, cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ 4, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 45 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33 năm 2012 của Chính phủ).

Thứ 5, cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại các văn bản sau:

Từ 1/7/2023, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ).

Từ 1/8/2023 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Thứ 6, Đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ 7, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Thứ 8, người làm công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thứ 9, các đối tượng sau đây được áp dụng Thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ BHXH và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và nước ngoài) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Ảnh minh họa ITN. ảnh 1

Ảnh minh họa ITN.

Chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí

Theo Thông tư, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 9 nêu trên, căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

Công thức tính mức lương: (Mức lương thực hiện từ 1/7/2023) = (Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) x (Hệ số lương hiện hưởng).

Công thức tính mức phụ cấp, đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: (Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2023) = (Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) x (Hệ số phụ cấp hiện hưởng).

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): (Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2023) = (Mức lương thực hiện từ 1/7/2023 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1/7/2023 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1/7/2023 (nếu có)) x (Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định).

Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): (Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7/2023) = (Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) x (Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)).

Đối với đại biểu HĐND các cấp nêu trên, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với các đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: (Mức hoạt động phí thực hiện từ 1/7/2023) = (Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng) x (Hệ số hoạt động phí theo quy định).

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định nêu trên, từ 1/7/2023, quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định.

Từ 1/8/2023, quỹ phụ cấp được ngân sách Nhà nước khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định được tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định.

Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu quy định tại Khoản 7 và Điều 1 Thông tư này:

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định.

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (28/9) tương đối ổn định, giao dịch gần 69 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm. Trong khi đó vàng thế giới tiếp tục trượt dốc.
Giá vàng hôm nay giảm trượt ngưỡng

Giá vàng hôm nay giảm trượt ngưỡng

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (27/9) tiếp đà giảm nhẹ trượt ngưỡng 69 triệu đồng/lượng. Cùng chiều giá vàng thế giới giảm về mốc 1.900 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (26/9) giảm mạnh với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng/lượng (2 chiều). Cùng chiều giá vàng thế giới tiếp tục giảm.