Bộ GD&ĐT nhận hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa lớp 8, lớp 11

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thẩm định SGK lớp 8, lớp 11 của các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đáp ứng các quy định tại các Thông tư: 33, 23, 05.

Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Theo thông báo này, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng kí số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 5 năm 2022, bản đăng kí gửi về địa chỉ Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng kí là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33 và Thông tư 05.

Trong đó, số lượng bản mẫu sách; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định (tên sách giáo khoa; phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của tổng chủ biên, chủ biên, nếu sách có tổng chủ biên, chủ biên, tác giả; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; báo cáo quá trình và kết quả thực nghiệm; báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của giáo viên, giảng viên, các nhà khoa học, nhà giáo dục; bản phân phối chương trình đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa như sau:

Đối với lớp 8, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh - 20 bộ; Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí - 25 bộ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại - 15 bộ.

Đối với lớp 11, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, học động giáo dục: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp - 20 bộ; các môn học còn lại - 15 bộ.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 33.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đối với lớp 8, từ ngày 10/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022 trong giờ hành chính; đối với lớp 11, từ ngày 25/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022 trong giờ hành chính.

Các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ thẩm định sách giáo khoa cùng thời gian với lớp 8. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Địa điểm: Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình tự giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ